คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 02. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 458 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
66-คู่มือรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ดาวน์โหลด 805 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ ของ รองปลัด กสธ. และอธิบดีกรมอนามัย ปงป. 2566 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1-1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement_PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 6.15 MB
ดาวน์โหลด 745 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0926.02-ว29 ส่งคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.81 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement-PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 3-4พ.ย.65 I ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 69.39 MB
ดาวน์โหลด 362 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บันทึกการประชุม Conference

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
บันทึกการประชุมเรื่องการถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ย. 65

คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
66-TP ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66-TP ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TP กลาง-แบบการปฏิบัติงาน SOP.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 229 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TP กลาง-แบบการปฏิบัติงาน SOP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI_Temp_form66 (270965).docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI_Temp_form66 (270965).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
1.1 ศ.1-12 และ สสม. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.docx
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ศ.1-12 และ สสม. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 322 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ศ.1-12 และ สสม. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น_new.docx
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ศ.1-12 และ สสม. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น_new.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ศ. 1-12 และ สสม. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน_new.docx
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ศ. 1-12 และ สสม. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน_new.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4 ศ.1-12 และ สสม. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ.docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4 ศ.1-12 และ สสม. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5 ศ.1-12 และ สสม. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม.docx
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5 ศ.1-12 และ สสม. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 20 มี.ค.66.docx
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 20 มี.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. ขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพและมีสมรรถนะสูง

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment ITA)
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment ITA)
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 แบบฟอร์มทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้เฉพาะ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ITA.xls
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment ITA) ปรับปรุงณ วันที่ 5 เม.ย. 66.docx
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment ITA) ปรับปรุงณ วันที่ 5 เม.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)_new
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)_new
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 347 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566.docx
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 227 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ฉบับปรุง ณ วันที่ 20 มี.ค. 66.docx
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ฉบับปรุง ณ วันที่ 20 มี.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 974 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 5 เม.ย.66.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 5 เม.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยงานสายวิชาการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 96 รายการ
3.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free).docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.5 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.5 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.6 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free).docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.6 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.6 ศทป. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.6 ศทป. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.7 จำนวนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School).docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 489 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.7 จำนวนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.8 ร้อยละของเด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.8 ร้อยละของเด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.9 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 10 - 14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10 - 14 ปี พันคน.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.9 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 10 - 14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10 - 14 ปี พันคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.10 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.10 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ร้อยละของประชากรอายุ 15 - 59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์.docx
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ร้อยละของประชากรอายุ 15 - 59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.12 ร้อยละวัยทำงานมีดัชนีมวลกายปก 19-59 ปี ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 4 เม.ย.66.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.12 ร้อยละวัยทำงานมีดัชนีมวลกายปก 19-59 ปี ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 4 เม.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.13 ร้อยละของประชากรอายุ 25 - 59 ปี มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.13 ร้อยละของประชากรอายุ 25 - 59 ปี มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.14 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.14 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.15 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.15 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.15 ศทป. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.15 ศทป. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan).docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.17 จำนวนพื้นที่ดำเนินการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ.docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.17 จำนวนพื้นที่ดำเนินการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.18 ร้อยละของวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.18 ร้อยละของวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.19 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานการลดใช้อะมัลกัมทางทันตกรรมภายใต้อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.19 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานการลดใช้อะมัลกัมทางทันตกรรมภายใต้อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.20 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีการขับเคลื่อนและนำไปสู่การปฏิบัติ.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.20 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีการขับเคลื่อนและนำไปสู่การปฏิบัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.21 ร้อยละความผูกพันของภาคีเครือข่ายต่อการนำคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และบริการของกรมอนามัยไปใช้ประโยชน์.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.21 ร้อยละความผูกพันของภาคีเครือข่ายต่อการนำคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และบริการของกรมอนามัยไปใช้ประโยชน์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.22 อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนตั้งแต่อายุ 15 ปี ขึ้นไป (สำารวจ ทุก 5 ปี).docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.22 อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนตั้งแต่อายุ 15 ปี ขึ้นไป (สำารวจ ทุก 5 ปี).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.23 จำนวนหน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.23 จำนวนหน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.24 ร้อยละของการตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อสถานการณ์ (RRHL).docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.24 ร้อยละของการตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อสถานการณ์ (RRHL).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.25 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มด้อยโอกาสของสังคมและแรงงานข้ามชาติเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.25 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มด้อยโอกาสของสังคมและแรงงานข้ามชาติเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.26 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง มีการออกเทศบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.26 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง มีการออกเทศบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.27 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยด้วยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.27 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยด้วยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.28 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์ปนเปื้อนในแหล่งน้ำบริโภค.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.28 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์ปนเปื้อนในแหล่งน้ำบริโภค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.29 ร้อยละของจังหวัดพัฒนาและยกระดับสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวให้ได้ตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel).docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.29 ร้อยละของจังหวัดพัฒนาและยกระดับสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวให้ได้ตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.30 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป).docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.30 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.31 ร้อยละของแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายมีการใช้งานระบบ E-Manifest ทุกครั้งที่มีการขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.31 ร้อยละของแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายมีการใช้งานระบบ E-Manifest ทุกครั้งที่มีการขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.32 ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย_new.docx
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.32 ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย_new.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.33 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.33 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.34 ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.34 ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.35 อัตราป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากมลพิษอากาศ.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.35 อัตราป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากมลพิษอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 810 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.36 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนครเทศบาลเมือง) และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.36 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนครเทศบาลเมือง) และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.37 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการขอรับการรับรองข้อมูลความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำบริโภคและขยายขอบข่ายการขอรับการรับรองข้อมูลความกระด้างและสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.37 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการขอรับการรับรองข้อมูลความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำบริโภคและขยายขอบข่ายการขอรับการรับรองข้อมูลความกระด้างและสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.38 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชุดทดสอบไนเตรท สำหรับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.38 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชุดทดสอบไนเตรท สำหรับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.39 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไข่หนอนพยาธิในกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.39 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไข่หนอนพยาธิในกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.40 ร้อยละของโรงเรียน กพด. เข้าถึงน้ำบริโภคสะอาด ได้ตามมาตรฐานกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.40 ร้อยละของโรงเรียน กพด. เข้าถึงน้ำบริโภคสะอาด ได้ตามมาตรฐานกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.41 จำนวนจังหวัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.41 จำนวนจังหวัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.42 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการตามกฎหมายและการกำกับติดตามผ่านกลไกคณะกรรมการตามกฎหมาย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.42 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการตามกฎหมายและการกำกับติดตามผ่านกลไกคณะกรรมการตามกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.43 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.43 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.44 ระดับความสำเร็จของระบบการพัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม_new.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.44 ระดับความสำเร็จของระบบการพัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม_new.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.45 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนำผลงานวิชาการไปนำเสนอ-เผยแพร่ในเวทีระดับชาติ_new.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.45 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนำผลงานวิชาการไปนำเสนอ-เผยแพร่ในเวทีระดับชาติ_new.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.46 จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมได้ถูกขับเคลื่อนหรือยกระดับเป็นนโยบายยุทธศาสตร์หรือกฎหมาย_new.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.46 จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมได้ถูกขับเคลื่อนหรือยกระดับเป็นนโยบายยุทธศาสตร์หรือกฎหมาย_new.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่หน่วยงานสายบริหาร

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 50 รายการ
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.7 ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีภาครัฐ มุ่งสู่รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้านการบัญชีภาครัฐ.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.7 ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีภาครัฐ มุ่งสู่รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้านการบัญชีภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.8 ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.8 ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.9 ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินการคลัง.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.9 ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินการคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.10 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานสำนักงานเลขานุการกรม.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.10 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานสำนักงานเลขานุการกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.11 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการหนังสือภายนอก กรมอนามัย ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.11 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการหนังสือภายนอก กรมอนามัย ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.12 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน สายด่วนกรมอนามัย 1478 ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.12 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน สายด่วนกรมอนามัย 1478 ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.13 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.13 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.14 ระดับความสำเร็จระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัยที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.14 ระดับความสำเร็จระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัยที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.15 ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.15 ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข?อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู?การเป?ดเผยข?อมูลภาครัฐ (Open Data).docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข?อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู?การเป?ดเผยข?อมูลภาครัฐ (Open Data).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ของกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.22 ระดับความสำเร็จของการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานการตรวจราชการ_new
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.22 ระดับความสำเร็จของการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานการตรวจราชการ_new
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.23 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน_new.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.23 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน_new.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.24 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.24 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.25 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2_new
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.25 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2_new
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 3-4พ.ย.65 I ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
กพร.นำเสนอประชุมกรมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อธิบดี_V2 PPT อธ. นโยบายการดำเนินงานกรมอ.วันที่ 3 พย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 393 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
part1_พัฒนากรมอนามัย 4.0กพร.651103.pdf
ขนาดไฟล์ 5.04 MB
ดาวน์โหลด 328 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
part2_1การประชุม-สรุปภาพรวม-ข้อสังเกต-3-4พย65กพร651103.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 353 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ใช้ ชี้แจง PA 1.1 แก้ไข 281065.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 367 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ใช้ ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 template cluster วัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4 ชี้แจง PA Cluster ผู้สูงอายุ 2566 (ตัวชี้วัด 1.4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 246 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5 นำเสนอตชวPA Cluster อวล. ปี66 รอบ 5 เดือนแรก ปรับ2พยใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ชี้แจงตัวชี้วัด 2.1 ITA 2566 - 1 พ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 395 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 เริ่มที่ 9 นำเสนอ ตัวชี้วัด 2.2 KM-LO สกท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 458 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 ตัวชี้วัด 2.3 ปีงบประมาณ 2566 present 04.11.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 335 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย