คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คณะกรรมการ/คณะทำงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คณะกรรมการ/คณะทำงาน ปี 2565

คำสั่งกรมอนามัย ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 363_2565 ลง 6 พค 65 คกก.พัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คณะกรรมการ/คณะทำงาน ปี 2564

คำสั่งกรมอนามัย ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งกรมอนามัย-ที่-843_2564-แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างภารกิจการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คณะกรรมการ/คณะทำงาน ปี 2559

คำสั่งกรมอนามัย ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ยกเลิกคำสั่งกรมอนามัยที่ 545_2559 ลงวันที่ 15 มิ.ย.59 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.66 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.28 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 42_2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ_2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย