คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประชุม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายการประชุม ประจำปี 2558

รายการประชุม ประจำปี 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานการประชุมทบทวนภารกิจและโครงสร้างกรมอนามัย วันที่ 28 ม.ค.58.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมอนามัย และคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมการแพทย์ ครั้งที่ 1_2558 วันที่ 27 มี.ค.58.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมทบทวนภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานที่ขอจัดตั้งขึ้นใหม่ในกระทรวง วันที่ 7 เม.ย.58.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงศูนย์อนามัยที่ 1-12 ฯ วันที่ 2 พ.ย.58.pdf
ขนาดไฟล์ 3.08 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายการประชุม ประจำปี 2557

รายการประชุม ประจำปี 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนภาริกจและโครงสร้างของส่วนราชการ วันที่ 23 ธ.ค.57.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมอนามัย ครั้งที่ 1_2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ.rar
ขนาดไฟล์ 15.53 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย