คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คุณธรรมความโปร่งใส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผน 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายการป้องกันและต่อต้านทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายขับเคลื่อนหน่วยงานองค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กพร._แบบลงลายมือชื่อจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กพร._แบบลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส่.pdf
ขนาดไฟล์ 5.63 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชาสัมพันธ์และความรู้

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ความหมายของจิตอาสา.pdf
ขนาดไฟล์ 16.80 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ.pdf
ขนาดไฟล์ 13.51 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฐานการเลี้ยงปลาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.pdf
ขนาดไฟล์ 33.89 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 ห่วง 2 เงื่อนไข : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย.pdf
ขนาดไฟล์ 41.28 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัฒนาธรรมองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่านิยม กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 15.50 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพกิจกรรม

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
ภาพข่าวกิจกรรมประชุมหารือการจัดตั้งส่วนราชการของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 35.27 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์).pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำเดือน และกิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำเดือน ก.ย. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 37.87 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเดือน ก.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 50.98 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 11/2564.pdf
ขนาดไฟล์ 39.90 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย.pdf
ขนาดไฟล์ 50.35 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำเดือน และกิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำเดือนpdf
ขนาดไฟล์ 36.29 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย และกิจกรรม หิ้วปื่นโต โชว์เมนูผัก.pdf
ขนาดไฟล์ 88.14 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Hello wednesday, โชว์เมนูผัก, ออกกำลังกายในหน่วยงานทุกเดือน, และกิจกรรม 5 ส..pdf
ขนาดไฟล์ 50.48 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจิตอาสาเดือน มี.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 49.41 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจิตอาสาเดือน ก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 29.21 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต สธ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.41 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 46.54 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย