คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงกรม2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 ด้านเทคโนโลยีฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 ด้านยุทธศาสตร์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2566 ด้านทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1. คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 36.47 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. หนังสือส่งคู่มือการบริหารจัดการความเสียงกรมอนามัย ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะการกมารบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่องนโยบายการบริหารขัดการความเสี่ยงของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานบริหารจัดการความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย