คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนขับเคลื่อนดำเนินการบริหารจัดการความเเสี่ยงกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนขับเคลื่อนดำเนินการบริหารจัดการความเเสี่ยงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงกรม2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 283 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แผนบริการจัดการความเสี่ยงประจำปี 2567 ด้านยุทธศาสตร์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 ด้านเทคโนโลยีฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 ด้านยุทธศาสตร์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2566 ด้านทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย (ฉบับปรังปรุง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 36.47 MB
ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือส่งคู่มือการบริหารจัดการความเสียงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานและขับเคลื่อนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะการกมารบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่องนโยบายการบริหารขัดการความเสี่ยงของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานบริหารจัดการความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย