คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
67_การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0_กรณีศึกษาหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยส่วนกลาง-วาสนาFN
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
63_การศึกษาความแตกต่างในการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย-จารุมน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

R2R (Routine to Research)

R2R (Routine to Research)

นวัตกรรม (Innovation)

นวัตกรรม (Innovation)

LIKE Talk Award

LIKE Talk Award
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กพร_SMART PA Report System_Final2.9.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสาร/คู่มือ

เอกสาร/คู่มือ

>> คู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

เอกสาร/คู่มือ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
67-คู่มือรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย-ปี-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66-คู่มือรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้บันทึกผลคะแนนระดับที่-4-และ-5-ของตัวชี้วัด-กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-คู่มือรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย-ปี2565_ปรับปรุง-ณ-3-พฤษภาคม-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.17 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64-คู่มือรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน-(up-date-210164).pdf
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64-คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานผลฯ-ตามคำรับรองฯ-สำหรับผู้บันทึกผลคะแนนระดับที่-4-และ-5-ของตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>> คู่มือ-แนวทางเกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เอกสาร/คู่มือ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
67_เล่มคู่มือแนวทางการส่งผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ2567-FN.pdf
ขนาดไฟล์ 18.92 MB
ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_คู่มือการส่งผลงานของกรมอนามัยเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.77 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64_การพัฒนาและยกระดับสู่รางวัลเลิศรัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.61 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64_เรามารู้จักรางวัล2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
63_เตรียมความพร้อมการส่งผลงาน-เผยแพร่-5-พย-63.pdf
ขนาดไฟล์ 5.83 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>> คู่มือ-แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในกรมอนามัย

เอกสาร/คู่มือ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP-กพร-ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>> คู่มือ-บริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย

เอกสาร/คู่มือ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1-คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 36.47 MB
ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย