คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน .pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน .pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25667.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานและงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงแผน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการจัดซ์้อจัดจ้างงบดำเนินงานและงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 (ปรับปรุงแผนครั้งที่ 3).pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 (ปรับปรุงแผนครั้งที่ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 (ปรับปรุงแผนครั้งที่ 1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562

ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.4แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมฯกพร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 265 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลตามแผนคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562

ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.1 แบบรายงานผลตามแผนคุณธรรมฯปี62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลตามแผนคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 รอบ 2

ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.1 แบบรายงานผลปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.PDF
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ สขร.1

ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ก.ค.62.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย