คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | Healthy Workplace

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นโยบาย/คำสั่ง/แผนงาน

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
นโยบายพัฒนากลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ 5 ส กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจำหน่ายครุภัณฑ์ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การวิเคราะห์และสรุปผล

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
เอกสารนำเสนอรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 77.76 MB
ดาวน์โหลด 248 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงาน HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 376 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปกิจกรรม ก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่น ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสำรวจความต้องการ ความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลชีวิตในการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 4.09 MB
ดาวน์โหลด 701 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลประเมินความเครียด รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสำรวจความต้องการ ความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลชีวิตในการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมิน HWP และสถานการณ์สุขภาพบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการตรวจวัดระดับแสง กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลสรุปผลวิเคราะห์ HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
BMI รอบ 6 เดือนหลังของปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 9 กรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 50.35 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 2 กรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 36.29 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 7 มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 41.21 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เดือน พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 34.48 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 7 เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 41.21 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เดือน เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 39.83 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 31 มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 53.70 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 21 มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 49.41 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 17 มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 47.07 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 46.54 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 50.48 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 45.71 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 29.21 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เดือน มกราคม 2564..pdf
ขนาดไฟล์ 45.73 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง 5 อาหารบำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจาง ประจำเดือน มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง วิธีสร้างความสุขในการทำงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง คุณประโยชน์ 10 ประการของไข่ไก่ประจำเดือน เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง มหัศจรรย์พลังผัก 5 สี ประจำเดือน มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์การประเมิน HWP

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เกณฑ์การดำเนินงาน 5 ส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ประเมิน_HWP_ ระดับพื้นฐาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย