คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | Healthy Workplace

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กิจกรรมองค์กรสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประจำปี 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 36 รายการ
กิจกรรม Hello Wendnesday เดือนมิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมสำคัญตามเทศกาลวันสำคัญต่างๆ เดือนมิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เดือน พค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 74.23 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน เดือน พ.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 57.56 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งที่ 2 เดือน พ.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 59.43 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมบริจาคขวดพลาสติกจากขวดน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 64.02 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา.pdf
ขนาดไฟล์ 47.79 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 ส. จัดเก็บโต๊ะทำงาน เดือนพฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 82.79 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดเป้าหมายจาก-ปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมสงกรานต์ ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมปีใหม่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2567
ขนาดไฟล์ 25.77 MB
ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปข้อมูลดัชนีมวกาย-BMI-ของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปกิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่น-เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คนดีศรีอนามัย ประจำปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 16.36 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิธีมอบเกียรติบัตรผลงานรางวัลเลิศรัฐฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 8.46 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 6.92 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 3-67.pdf
ขนาดไฟล์ 8.43 MB
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 8.81 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต-ปี-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 9.00 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 9.00 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บริจาคเสื้อผ้ามือสองให้โครงการ “ช่วยเหลือ แบ่งปัน สานฝัน ให้เด็กดอย”.pdf
ขนาดไฟล์ 9.97 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำบุญวันสถาปนา 72 ปี กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 11.76 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน.pdf
ขนาดไฟล์ 9.24 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมรวมพลคนสาธารณสุขรักษ์สุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 20.51 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างวัน เดือน มกราคม - มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 8.14 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมสำคัญตามเทศกาลวันสำคัญต่างๆ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมสำคัญตามเทศกาลวันสำคัญต่างๆ - Copy.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคม ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน.pdf
ขนาดไฟล์ 10.47 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อสังคม.pdf
ขนาดไฟล์ 7.64 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Hello Wendnesday เดือน มกราคม - มีนคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 8.83 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Happy Friday “หิ้วปิ่นโตโชว์ Healthy Food”.pdf
ขนาดไฟล์ 10.19 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม “กพร. ทำความดี มีจิตอาสา พัฒนาองค์กร”บริจาคล็อตตารี่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 6.75 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารตรวจสุขภาพ-ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 8.30 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการจิตอาสาเทิดพระเกียรติ-“เนื่องในวันนวมินทรมหาราช”.pdf
ขนาดไฟล์ 11.17 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 ส. จัดเก็บโต๊ะทำงาน เดือน มกราคม - มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 7.85 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Healthy Workplace ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประจำปี 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบายพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานและมีชีวิตชีวา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ติดตามผลการดำเนินงาน Healthy Workplace ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
การดำเนินงานโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา ตามเกณฑ์ HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 31.20 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส..pdf
ขนาดไฟล์ 48.13 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.62 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.70 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา เดือนมีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา เดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.49 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา เดือนมกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 6.63 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สุขภาพบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 260 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลวิเคราะห์แบบวัดความเครียดบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงาน HWP ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงาน HWP ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน HWP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Healthy Workplace ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติงาน 5 ส กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการประหยัดพลังงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 12.37 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ Happy workplace กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมองค์กรสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 40 รายการ
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา (Healthy Workplace Happy for Life) ประจำปี พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 35.10 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Hello Wednesday พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 42.64 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 38.64 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Happy Friday ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food ประจำเดือนเมษายน 2566
ขนาดไฟล์ 34.04 MB
ดาวน์โหลด 425 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepage 5ส. จัดเก็บโต๊ะทำงาน เดือน พ.ค. 2566
ขนาดไฟล์ 35.20 MB
ดาวน์โหลด 595 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Happy Friday ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food ประจำเดือนเมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 41.31 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Hello Wednesday เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 42.35 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepage 5ส. จัดเก็บโต๊ะทำงาน เดือน เม.ย. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 35.94 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างวัน ประจำเดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 37.49 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเข้าวัดและร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำเดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมวันสงกรานต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 40.54 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และ big cleaning day กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 39.43 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม 5 ส. ศุกร์สะอาดปราศจากเชื้อโรค เดือน มีนาคม 2566
ขนาดไฟล์ 29.47 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Hello Wednesday มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 32.26 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างวัน ประจำเดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 36.50 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี.pdf
ขนาดไฟล์ 30.26 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกียรติบัตรโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเข้าวัดและร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำเดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูบุคคลต้นแบบการทำความดี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมออกกำลังกายในหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อสังคม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีปรับภูมิทัศน์รอบกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Hello Wednesday กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 43.38 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเข้าวัดและร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Happy Friday ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเข้าวัดและร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำเดือน มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Happy Friday ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food ประจำเดือนมกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Hello Wednesday มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 45.42 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมอาสาทำความดีวันเด็กแห่งชาติ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเข้าวัดและร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำเดือน ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเข้าวัดและร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมแพ็คของเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเข้าวัดและร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำเดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นโยบาย/คำสั่ง/แผนงาน

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
นโยบายพัฒนากลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 248 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ 5 ส กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจำหน่ายครุภัณฑ์ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การวิเคราะห์และสรุปผล

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
เอกสารนำเสนอรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 77.76 MB
ดาวน์โหลด 300 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงาน HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 706 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปกิจกรรม ก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่น ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสำรวจความต้องการ ความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลชีวิตในการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 4.09 MB
ดาวน์โหลด 3984 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลประเมินความเครียด รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 1352 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสำรวจความต้องการ ความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลชีวิตในการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 648 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 287 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมิน HWP และสถานการณ์สุขภาพบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการตรวจวัดระดับแสง กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลสรุปผลวิเคราะห์ HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
BMI รอบ 6 เดือนหลังของปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 9 กรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 50.35 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 2 กรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 36.29 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 7 มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 41.21 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เดือน พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 34.48 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 7 เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 41.21 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เดือน เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 39.83 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 31 มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 53.70 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 21 มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 49.41 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 17 มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 47.07 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 46.54 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 50.48 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 45.71 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 29.21 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เดือน มกราคม 2564..pdf
ขนาดไฟล์ 45.73 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง 5 อาหารบำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจาง ประจำเดือน มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง วิธีสร้างความสุขในการทำงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง คุณประโยชน์ 10 ประการของไข่ไก่ประจำเดือน เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง มหัศจรรย์พลังผัก 5 สี ประจำเดือน มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์การประเมิน HWP

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เกณฑ์การดำเนินงาน 5 ส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ประเมิน_HWP_ ระดับพื้นฐาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 232 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย