คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ความรู้/ นโยบาย/ แนวทาง/ข้อสั่งการด้านการพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ความรู้/ นโยบาย/ แนวทาง/ข้อสั่งการด้านการพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการ

ความรู้/ นโยบาย/ แนวทาง/ข้อสั่งการด้านการพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
หนังสือนำส่งคู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงาน และแจ้งเวียน-ให้บุคลากรรับทราบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ (ฉบับปรับปรุง).pdf
ขนาดไฟล์ 89.27 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย