คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารส่งสมัครรางวัล : รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) PMQA/PMQA 4.0

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Application Report หมวด 6.pdf
ขนาดไฟล์ 9.40 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
63_AR_PMQAcat2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.72 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หมวด 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 2
ขนาดไฟล์ 11.27 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร หมวด 2
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หมวด 5 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 5 (ฉบับสมบูรณ์)
ขนาดไฟล์ 10.43 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 5
ขนาดไฟล์ 10.50 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร หมวด 5
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หมวด 6 ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 6
ขนาดไฟล์ 11.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร หมวด 6
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บทสรุปผู้บริหาร PMQA 4.0

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บทสรุปผู้บริหาร PMQA 4.0
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ปี 60 (หมวด 4)

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
60_Application Report DoH หมวด4.pdf
ขนาดไฟล์ 3.81 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ปี 60 (หมวด 2)

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
60_Application Report DoH หมวด2.pdf
ขนาดไฟล์ 3.95 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย