คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารส่งสมัครรางวัล : รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) PMQA/PMQA 4.0

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2564 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 6

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Application Report หมวด 6.pdf
ขนาดไฟล์ 9.40 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2563 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
63_AR_PMQAcat2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.72 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
62_รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 2
ขนาดไฟล์ 11.27 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
62_บทสรุปผู้บริหาร หมวด 2
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 5 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
62_รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 5 (ฉบับสมบูรณ์)
ขนาดไฟล์ 10.43 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
62_รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 5
ขนาดไฟล์ 10.50 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
62_บทสรุปผู้บริหาร หมวด 5
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 6 ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
62_รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 6
ขนาดไฟล์ 11.04 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
62_บทสรุปผู้บริหาร หมวด 6
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2562 บทสรุปผู้บริหาร PMQA 4.0

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บทสรุปผู้บริหาร PMQA 4.0
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2560 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฯ

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
60_Application Report DoH หมวด4.pdf
ขนาดไฟล์ 3.81 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2560 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ฯ

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
60_Application Report DoH หมวด2.pdf
ขนาดไฟล์ 3.95 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย