คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลด้านแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ข้อมูลด้านแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ว1321 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเดือน กค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว109การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 64 ไตมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว888 การปรับลดเป้าหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว579จัดสรรงบฯไตรมาส3(เมย-มิย64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติโครงการตามแผนปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.17 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบฯ ปี 64_ชุดแก้ไขใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม P2 แผนปฏิบัติการหน่วยงาน ปี 64 (ไฟล์ Excel).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
ขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการและกิจกรรมสำคัญ ปี 63 เชื่อมโยง Model ณ 23 เม.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 โครงการบริหารจัดการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 โครงการพัฒนา กรมอ.สู่องค์การคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 โครงการถ่ายทอดชี้แจงตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.74 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเปิดระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผังกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานบริหารแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลวิเคราะห์แผนหน่วยงาน 63 รอบ 1 ณ 10 ตค 62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปแนวทางบริหารแผน 12 มีค.62 PPT

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4สรุปแนวทางบริหารแผน 12 มีค.62 PPT.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กพร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย