คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กิจกรรมการขับเคลื่อน PMQA/PMQA 4.0 กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คุู่มือ-หลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA4.0)

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565

Best Practice รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA4.0) //ที่มา: สำนักงาน ก.พ.ร.

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศ
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Best Practice: PMQA

ผลการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศของกรมอนามัย (Application Report หมวดที่ได้รับรางวัล)

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศ

Application Report ของกรมอนามัย ที่ส่งสมัครขอรับรางวัล PMQA/PMQA4.0

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศ

เอกสารหลักเกณฑ์การสมัครรางวัล PMQA/PMQA 4.0 ปี 2566

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการบรรยาย_การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ (วันที่ 2 มิ.ย.65)

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารประกอบการบรรยาย PMQA วันที่ 2 มิ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 9.06 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (วันที่ 28 เม.ย.65)

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ภาพรวมการขับเคลื่อนไปสู่ระบบราชการ_4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 3.00 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 5.82 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. วันที่ 3 และ 7 มีนาคม 2565

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนAR-PMQA รายหมวดและดีเด่นpdf
ขนาดไฟล์ 12.55 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาองค์กร วันที่ 26 มกราคม 2565 จัดโดย กพร. กรมอนามัย

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PMQA 4.0 ส่วนการบรรยายโดยรศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 6.91 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 (22ธ.ค.64) โดยสำนักงาน ก.พ.ร.

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สกพร_รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชกร 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 4.45 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ”ไขกุญแจความสำเร็จ...เรื่อง (ไม่) ลับสู่การเป็นองค์การ 4.0” จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PPT เปิดเสวนา KM ไขกุญแจความสำเร็จ.เรื่อง (ไม่).pdf
ขนาดไฟล์ 3.88 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA 2562)

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA 2562)
ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย