คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กิจกรรมการขับเคลื่อน PMQA/PMQA 4.0 กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ PMQA กรมอนามัย

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2567

คุู่มือ-หลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA4.0)

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศ

Best Practice รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA4.0) //ที่มา: สำนักงาน ก.พ.ร.

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศ
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Best Practice: PMQA

ผลการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศของกรมอนามัย (Application Report หมวดที่ได้รับรางวัล)

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศ

Application Report ของกรมอนามัย ที่ส่งสมัครขอรับรางวัล PMQA/PMQA4.0

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศ

สำนักงาน ก.พ.ร.ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2567 (ขั้นตอนที่ 1) **กรมอนามัยผ่านหมวด 3 และ PMQA 4.0

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ประกาศผลPMQA2567_กรมอนามัยผ่านเกณฑ์-รอบที่1_ผ่านหมวด3 และ PMQA4.0

สำนักงาน ก.พ.ร.: การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
PPT ชี้แจงเกณฑ์ 14-12-66_N.pdf
ขนาดไฟล์ 20.11 MB
ดาวน์โหลด 219 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567)

KM : รางวัลเลิศรัฐกับการพัฒนาระบบราชการ

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
67_KM6612รางวัลเลิศรัฐกับการพัฒนาระบบราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารหลักเกณฑ์การสมัครรางวัล PMQA/PMQA 4.0 ปี 2566

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การอบรมเรื่อง แนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 วันที่ 24-25 เมษายน 2566 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
บรรยายสัมมนา กพบ_PMQA KPI อจ.ภาวนา_ระบุหน้า.pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รองอารีย์พันธ์_ภาพรวมการขับเคลื่อนไปสู่ระบบราชการ4.0-edit3.pdf
ขนาดไฟล์ 3.05 MB
ดาวน์โหลด 798 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การอบรมแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) PMQA 4.0 วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รองอารีย์พันธ์_เคล็ดลับความสำเร็จพิชิต4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อบรมเขียน APP 4.0 (20.02.66) New AJ Pawana.pdf
ขนาดไฟล์ 6.89 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อ.รัชวรรณ_เป้าหมายความสำเร็จPMQA4.0-20กพ66.pdf
ขนาดไฟล์ 20.46 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คลีนิกPMQA_รศ.รัชต์วรรณ-แนวทางกำหนดตัววัดสำคัญ4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย