คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กิจกรรมการขับเคลื่อน PMQA/PMQA 4.0 กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คุู่มือ-หลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA4.0)

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศ

Best Practice รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA4.0) //ที่มา: สำนักงาน ก.พ.ร.

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศ
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Best Practice: PMQA

ผลการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศของกรมอนามัย (Application Report หมวดที่ได้รับรางวัล)

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศ

Application Report ของกรมอนามัย ที่ส่งสมัครขอรับรางวัล PMQA/PMQA4.0

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศ

เอกสารหลักเกณฑ์การสมัครรางวัล PMQA/PMQA 4.0 ปี 2566

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การอบรมเรื่อง แนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 วันที่ 24-25 เมษายน 2566 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
บรรยายสัมมนา กพบ_PMQA KPI อจ.ภาวนา_ระบุหน้า.pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รองอารีย์พันธ์_ภาพรวมการขับเคลื่อนไปสู่ระบบราชการ4.0-edit3.pdf
ขนาดไฟล์ 3.05 MB
ดาวน์โหลด 371 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การอบรมแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) PMQA 4.0 วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รองอารีย์พันธ์_เคล็ดลับความสำเร็จพิชิต4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อบรมเขียน APP 4.0 (20.02.66) New AJ Pawana.pdf
ขนาดไฟล์ 6.89 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อ.รัชวรรณ_เป้าหมายความสำเร็จPMQA4.0-20กพ66.pdf
ขนาดไฟล์ 20.46 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คลีนิกPMQA_รศ.รัชต์วรรณ-แนวทางกำหนดตัววัดสำคัญ4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการบรรยาย_การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ (วันที่ 2 มิ.ย.65)

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารประกอบการบรรยาย PMQA วันที่ 2 มิ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 9.06 MB
ดาวน์โหลด 370 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (วันที่ 28 เม.ย.65)

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ภาพรวมการขับเคลื่อนไปสู่ระบบราชการ_4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 3.00 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 5.82 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. วันที่ 3 และ 7 มีนาคม 2565

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนAR-PMQA รายหมวดและดีเด่นpdf
ขนาดไฟล์ 12.55 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาองค์กร วันที่ 26 มกราคม 2565 จัดโดย กพร. กรมอนามัย

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PMQA 4.0 ส่วนการบรรยายโดยรศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 6.91 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย