คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) และ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลงานกรมอนามัยที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ผลงานต้นแบบ (Best Practice) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ผลงานต้นแบบ (Best Practice) รางวัลบริการภาครัฐ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม2565final.pdf
ขนาดไฟล์ 4.56 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPTสกพร_ภาพรวมสมัครรางวัลdsg.pdf
ขนาดไฟล์ 7.74 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPTสกพร_ชี้แจงรางวัลบริการ2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPTสกพร_รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.50 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

TimeLine การส่งผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 (อัพเดท 22ธ.ค.64)

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
TimeLine_การส่งผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ-641221แก้ไข.png
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TimeLine_การส่งผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ-641221แก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ส่งผลงานกรมอนามัย....สู่รางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
PRสมัครรางวัล65-กรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
**ส่งผลงาน...สมัครขอรับรางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1.บทสรุปผู้บริหาร_นวัตกรรมบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.แบบฟอร์ม_นวัตกรรมบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.บทสรุปผู้บริหาร_พัฒนาการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แบบฟอร์ม_พัฒนาการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.แบบฟอร์ม_ขยายผลมาตรฐานการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.บทสรุปผู้บริหาร_ขยายผลมาตรฐานการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แบบฟอร์ม_บูรณาการข้อมูล.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.บทสรุปผู้บริหาร_บูรณาการข้อมูล.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.แบบฟอร์ม_บริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.บทสรุปผู้บริหาร_บริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต.docx
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2565

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.แบบฟอร์ม_เปิดใจใกล้ชิดประชาชน.docx
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.บทสรุปผู้บริหาร_เปิดใจใกล้ชิดประชาชน.docx
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แบบฟอร์ม_สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม.docx
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.บทสรุปผู้บริหาร_สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม.docx
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.แบบฟอร์ม_เลื่องลือขยายผล.docx
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.บทสรุปผู้บริหาร_เลื่องลือขยายผล.docx
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แบบฟอร์ม_หุ้นส่วนความร่วมมือ.docx
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.บทสรุปผู้บริหาร_หุ้นส่วนความร่วมมือ.docx
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบ การประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิตรางวัลเลิศรัฐ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Info-ความพึงพอใจเตรียมความพร้อมส่งผลงานV2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็นสำคัญประชุมเตรียมความพร้อมสมัครรางวัลฯ16พย64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
641116_onepage-เตรียมความพร้อมส่งผลงาน.jpg
ขนาดไฟล์ 6.40 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65_ชี้แจงเตรียมความพร้อมรางวัลบริการภาครัฐ-แก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลปรร.การพัฒนาผลงาน-TPSA64-ศปก.DOH testkit.pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลปรร.การพัฒนาผลงาน-TPSA64-สท.ภาษีน้ำตาล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลปรร.การพัฒนาผลงาน-TPSA64-ศอ.3อสม.กับหุ่นเต้านมจำลอง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลปรร.การพัฒนาผลงาน-TPSA64-ศอ.9มหัศจรรย์1000วัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
VDO-DOH Test Kits

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (วันที่ 12 มกราคม 2565)

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
Info-ความพึงพอใจ12มค65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็นสำคัญป.ส่งเสริมหน่วยงานส่งสมัครรางวัล12มค65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650112_onepagepng.pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รางวัลบริหารแบบมีส่วนร่วม_final(รศ.ดร.ปกรณ์).pdf
ขนาดไฟล์ 5.29 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รางวัลบริการภาครัฐ_final(รศ.ดร.ปกรณ์).pdf
ขนาดไฟล์ 7.14 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Info-ความพึงพอใจ20-21มค65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepage-การเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิjpg.pdf
ขนาดไฟล์ 6.62 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลัเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
TPSA_64_Manual.pdf
ขนาดไฟล์ 13.17 MB
ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f1นวัตกรรมการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f5ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด19.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f4บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f3ขยายผลมาตรฐานการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f2พัฒนาการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย