คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) และ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลงานกรมอนามัยที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ผลงานต้นแบบ (Best Practice) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ผลงานต้นแบบ (Best Practice) รางวัลบริการภาครัฐ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) : ที่มา สำนักงาน ก.พ.ร.

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

>> NEW << ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (วันที่ 9 และ 12 ม.ค.66)

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
อ.สุวรรณา_เกณฑ์รางวัลการมีส่วนร่วมPPA2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อ.สุวรรณา_เกณฎืรางวัลบริการภาครัฐPSA2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.76 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมชี้แจงแนวทางและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
651125_ชี้แจงแนวทางและยกระดับผลงาน_final.pdf
ขนาดไฟล์ 17.17 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_คู่มือการส่งผลงานของกรมอนามัยเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.77 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชกาแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566
ระบบส่งผลงานของกรมอนามัย เพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2566

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แบบฟอร์มสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสมัครประเภทพัฒนาการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสมัครประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสมัครประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสมัครประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ.docx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2566

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน.docx
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม.docx
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ.docx
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลเลื่องลือขยายผล.docx
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน.docx
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลประสิทธิผลเครือข่าย.docx
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
650708_onepage-พัฒนาและยกระดับผลงานฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รางวัลเลิศรัฐ2022-อ.กิตติณัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 13.68 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TRICKS _TIPSพิชิตรางวัลเลิศรัฐ_1อ.สุวรรณา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Info-ความพึงพอใจ8กค65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม2565final.pdf
ขนาดไฟล์ 4.56 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPTสกพร_ภาพรวมสมัครรางวัลdsg.pdf
ขนาดไฟล์ 7.74 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPTสกพร_ชี้แจงรางวัลบริการ2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPTสกพร_รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.50 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

TimeLine การส่งผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 (อัพเดท 22ธ.ค.64)

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
TimeLine_การส่งผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ-641221แก้ไข.png
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TimeLine_การส่งผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ-641221แก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ส่งผลงานกรมอนามัย....สู่รางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
PRสมัครรางวัล65-กรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
**ส่งผลงาน...สมัครขอรับรางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565