คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) และ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นโยบายการขับเคลื่อนผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพตามหลักเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศกรมนโยบายขับเคลื่อนผลงานสู่รางวัลเลิศรัฐ.jpg
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมนโยบายขับเคลื่อนผลงานสู่รางวัลเลิศรัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 12.98 MB
ดาวน์โหลด 486 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การส่งผลงานกรมอนามัยเพื่อสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
67_เล่มคู่มือแนวทางการส่งผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ2567-FN.pdf
ขนาดไฟล์ 18.92 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รวมไฟล์-กพร.ชี้แจงแนวทางสมัครรางวัล18ธค66-ใช้.pdf
ขนาดไฟล์ 11.25 MB
ดาวน์โหลด 499 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
67_TimeLineสมัครรางวัล2567.v2-661218.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PR-เชิญชวน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบส่งผลงานเพื่อสมัครรางวัลเลิศรัฐ >>ส่งเอกสาร Final มายัง กพร.กรมอนามัย **ภายใน 29ก.พ.2567

การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2567

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
67PSA.นวัตกรรมการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
67PSA.ขยายผลมาตรฐานการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
67PSA.สำหรับผู้ตรวจราชการเสนอผลงาน.docx
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
67PSA.บูรณาการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล.docx
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
67PSA.บริการตอบโจทย์_ตรงใจ.docx
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
67PSA.ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
67PSA.ขับเคลื่อนเห็นผล.docx
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ วันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Webex)

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.อ.สุวรรณา-บรรยายรางวัลบริการภาครัฐ2567กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 12.71 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กพร-ปช.พัฒนาเทคนิคการเขียน26มค67.pdf
ขนาดไฟล์ 5.15 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การสมัครรางวัลการบริหารราชแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2567

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
67PGA.ใบสมัครเปิดใจใกล้ชิดประชาชน_FN.docx
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
67PGA.ใบสมัครสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม_FN2.docx
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
67PGA.ใบสมัครเลื่องลือขยายผล_FN(1).docx
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
67PGA.ใบสมัครร่วมใจแก้จน_FN.docx
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชกาแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2567

สำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สำนักงาน ก.พ.ร.-PPT ชี้แจงเกณฑ์14-12-66_N
ขนาดไฟล์ 20.11 MB
ดาวน์โหลด 443 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานกรมอนามัย ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ (รางวัลบริการภาครัฐ PSA / รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม PGA)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ผลงานต้นแบบ (Best Practice) หน่วยงานอื่น ที่ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม :ที่มา สำนักงาน ก.พ.ร.

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ผลงานต้นแบบ (Best Practice) หน่วยงานอื่น ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ :ที่มา สำนักงาน ก.พ.ร.

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

สรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เล่ม สรุป ลปรร.รางวัลเลิศรัฐ ปี 66 กรมอนามัย-web.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ (PSA-PGA)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566- รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ผลงานรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566