คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) และ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (วันที่ 12 มกราคม 2565)

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รางวัลบริหารแบบมีส่วนร่วม_final(รศ.ดร.ปกรณ์).pdf
ขนาดไฟล์ 5.29 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รางวัลบริการภาครัฐ_final(รศ.ดร.ปกรณ์).pdf
ขนาดไฟล์ 7.14 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ส่งผลงานกรมอนามัย....สู่รางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
PRสมัครรางวัล65-กรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
**ส่งผลงาน...สมัครขอรับรางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2565

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.แบบฟอร์ม_เปิดใจใกล้ชิดประชาชน.docx
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.บทสรุปผู้บริหาร_เปิดใจใกล้ชิดประชาชน.docx
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แบบฟอร์ม_สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม.docx
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.บทสรุปผู้บริหาร_สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม.docx
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.แบบฟอร์ม_เลื่องลือขยายผล.docx
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.บทสรุปผู้บริหาร_เลื่องลือขยายผล.docx
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แบบฟอร์ม_หุ้นส่วนความร่วมมือ.docx
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.บทสรุปผู้บริหาร_หุ้นส่วนความร่วมมือ.docx
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1.บทสรุปผู้บริหาร_นวัตกรรมบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.แบบฟอร์ม_นวัตกรรมบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.บทสรุปผู้บริหาร_พัฒนาการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แบบฟอร์ม_พัฒนาการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.แบบฟอร์ม_ขยายผลมาตรฐานการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.บทสรุปผู้บริหาร_ขยายผลมาตรฐานการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แบบฟอร์ม_บูรณาการข้อมูล.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.บทสรุปผู้บริหาร_บูรณาการข้อมูล.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.แบบฟอร์ม_บริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.บทสรุปผู้บริหาร_บริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต.docx
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

TimeLine การส่งผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 (อัพเดท 22ธ.ค.64)

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
TimeLine_การส่งผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ-641221แก้ไข.png
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TimeLine_การส่งผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ-641221แก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม2565final.pdf
ขนาดไฟล์ 4.56 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPTสกพร_ภาพรวมสมัครรางวัลdsg.pdf
ขนาดไฟล์ 7.74 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPTสกพร_ชี้แจงรางวัลบริการ2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPTสกพร_รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.50 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบ การประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิตรางวัลเลิศรัฐ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
641116_onepage-เตรียมความพร้อมส่งผลงาน.jpg
ขนาดไฟล์ 6.40 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65_ชี้แจงเตรียมความพร้อมรางวัลบริการภาครัฐ-แก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลปรร.การพัฒนาผลงาน-TPSA64-ศปก.DOH testkit.pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลปรร.การพัฒนาผลงาน-TPSA64-สท.ภาษีน้ำตาล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลปรร.การพัฒนาผลงาน-TPSA64-ศอ.3อสม.กับหุ่นเต้านมจำลอง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลปรร.การพัฒนาผลงาน-TPSA64-ศอ.9มหัศจรรย์1000วัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
VDO-DOH Test Kits

หลัเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
TPSA_64_Manual.pdf
ขนาดไฟล์ 13.17 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f1นวัตกรรมการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f5ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด19.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f4บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f3ขยายผลมาตรฐานการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f2พัฒนาการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
TEPGA_64_Manual.pdf
ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_1Open_Governance.docx
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_2Effective_Change.docx
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_3Effective_Change_and_Engaged_Citizen.docx
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_4Participation_Expanded.docx
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_5Participation_Expanded_and_Engaged_Citizen.docx
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_6Antipoverty_Empowered.docx
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
TEPGA63-25พย63_อ.กิตติณัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TPSA63-25พย63_อ.กิตติณัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รางวัลเลิศรัฐ-อ.กิตติณัฐ25พย63.pdf
ขนาดไฟล์ 4.99 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM_เตรียมความพร้อมและการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
KM_การพัฒนาและยกระดับสู่รางวัลเลิศรัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.61 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64_เรามารู้จักรางวัล2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เตรียมความพร้อมการส่งผลงาน เผยแพร่ 5 พ.ย. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 5.83 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารชี้แจงเกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63 โดย สำนักงาน ก.พ.ร.

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สกพร_คลินิกรางวัลบริการ-ส่วนร่วม.pdf
ขนาดไฟล์ 13.55 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย