คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรมอนามัย (BCP)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตกรมอนามัย (Business Continuity Plan : BCP)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
บบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Business Continuity Plan_BCP ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 441 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ_BCM_2020_v7(2) สนง กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 454 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผน BCP กพร ปี 65.docx
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 493 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผน BCP กพร ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 342 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างรายงานการทดสอบแผน BCP.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 1096 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างรายงานการทดสอบแผน BCP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนประคองกิจการ BCP_COVID 19_กพร_25พค64.pdf
ขนาดไฟล์ 21.70 MB
ดาวน์โหลด 321 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนฯ.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 381 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว2622 กรอบแนวทางการจัดทำแผน BCP COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 3.34 MB
ดาวน์โหลด 296 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตกรมอนามัย (Business Continuity Plan : BCP).pdf
ขนาดไฟล์ 7.17 MB
ดาวน์โหลด 1210 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย