คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
พระราชกฤษฏีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการฯ พ.ศ. 2545.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ร.บ._ปรับปรุงกระทรวง_ฉ.20.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย