คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการศึกษา/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา (ปฏิรูป) บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และกลไกการทำงาน กรมอนามัย พ.ศ. 2556

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โครงสร้างการบริหารงานของกรมอนามัยและหน่วยงานในสังกัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552

บทบาทและโครงสร้าง กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงสร้างการบริหารงานของกรมอนามัยและหน่วยงานในสังกัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552.zip
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการศึกษา-ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา (ปฏิรูป) บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และกลไกการทำงาน กรมอนามัย พ.ศ. 2556

บทบาทและโครงสร้าง กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
คำนำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สารบัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก.pdf
ขนาดไฟล์ 6.16 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บรรณานุกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทที่-5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทที่-4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทที่-3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทที่-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทที่-1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่-264_2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่-181_2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 829_2557 เรื่อง กำหนดส่วนราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนาม้ยที่ 1041_2557.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วน (1).pdf
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
executive-summary.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการคำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการ (ว.13).rar
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย