คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการศึกษา/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา (ปฏิรูป) บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และกลไกการทำงาน กรมอนามัย พ.ศ. 2556

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โครงสร้างการบริหารงานของกรมอนามัยและหน่วยงานในสังกัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552

บทบาทและโครงสร้าง กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงสร้างการบริหารงานของกรมอนามัยและหน่วยงานในสังกัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552.zip
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการศึกษา-ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา (ปฏิรูป) บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และกลไกการทำงาน กรมอนามัย พ.ศ. 2556

บทบาทและโครงสร้าง กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
คำนำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สารบัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก.pdf
ขนาดไฟล์ 6.16 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บรรณานุกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทที่-5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทที่-4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทที่-3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทที่-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทที่-1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่-264_2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่-181_2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 829_2557 เรื่อง กำหนดส่วนราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนาม้ยที่ 1041_2557.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วน (1).pdf
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
executive-summary.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการคำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการ (ว.13).rar
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย