คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตาม พรบ. มาตรา 98 กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตาม พรบ. มาตรา 98

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และสนับสนุนงานด้านธุรการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตาม พรบ. มาตรา 98

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมกรอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดทำ VTR และจัดนิทรรศการรับการตรวจประเมินรางวัล PMQA 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่ารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขบรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตาม พรบ. มาตรา 98

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทัศการนำเสนอผลการดำเนินงาน เพื่อรับการตรวจประเมิน PMQA หมวด 6 จาก สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อแฟ้มลงนามคำรับรองฯพร้อมซองใส่แฟ้ม เพื่อใช้ในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงชั้นวางเอกสารของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานธุรการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยพิธีเฉพาะเจะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตาม พรบ. มาตรา 98

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
จ้างพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมกรอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์).pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานธุรการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บำรุงรักษาระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เครื่องปรับอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผ่นพับ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย