คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รบจ. เดือน ก.ค .67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน มิ.ย .67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน พ.ค. .67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน เม.ย.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน มี.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน ก.พ. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน ม.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน ธ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน พ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน ต.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
0926.02/814 คำสั่งคกก.เร่งรัดติดตามงบฯ ที่ 6/2566
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
รบจ เดือน ก.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน ส.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน ก.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน มิ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน เม.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน มี.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน ก.พ. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน ธ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน พ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
0926.02/751 คำสั่งคกก.เร่งรัดติดตามงบฯ ที่ 16/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. เดือน ต.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
รบจ.เดือน ก.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน ส.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน ก.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน มิ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
0926.03-277 คำสั่งคกก.เร่งรัดติดตามงบฯ ที่ 5/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน พ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน มี.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน ก.พ. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน ม.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน ธ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
0926.03-679 คำสั่งคกก.เร่งรัดติดตามงบฯ ที่ 2/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รบจ. เดือน ก.ย. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ เดือน ส.ค. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ เดือน ก.ค. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ เดือน มิ.ย. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ เดือน พ.ค. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ เดือน เม.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ เดือน มี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน ม.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.เดือน พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลด้านงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศแนวทางการเร่งรัดกำกับติดตามเบิกจ่ายงบประมาณ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคกก เร่งรัดงบฯ ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คะแนนถ่วงน้ําหนักของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563)

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คะแนนถ่วงน้ําหนักของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการเบิกจ่าย ก.ย..63

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการเบิกจ่าย ก.ย..63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการเบิกจ่าย ส.ค.63

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการเบิกจ่าย ส.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการเบิกจ่าย ก.ค.63

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการเบิกจ่าย ก.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการเบิกจ่าย มิ.ย.63

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการเบิกจ่าย มิ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลเบิกจ่ายเดือน พ.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลเบิกจ่ายเดือน พ.ค. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลเบิกจ่ายเดือน เม.ย. 63

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลเบิกจ่ายเดือน เม.ย. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย