คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM/KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การพัฒนาระบบราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
64-สรุปการเรียนรู้-“HPO”บทบาท กพร. ต่อการพัฒนากรมอนามัยสู่องค์กรสมรรถนะสูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็นสำคัญของเกณฑ์ PMQA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สรุปการเรียนรู้-smart.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64-สรุปการเรียนรู้-สร้างสุข กระตุกใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64-สรุปการเรียนรู้-R2R.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64-สรุปการเรียนรู้-AAIM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการเรียนรู้ การควบคุมภายใน (กตส).pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
64-สรุปการเรียนรู้-HWPสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กรกฏาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.74 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การใช้ระบบไฟล์แชร์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 23.09 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การออกแบบระบบรายงานPA63_1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
OKR-Objective and Key Results.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Benchmarking.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ฟอร์มสรุปการเรียนรู้ตรวจสอบภายใน-รุ่งนภา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Moral organization.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
0926.02-418อนุมัติขึ้นKM-สรุปการเรียนรู้ฯขึ้นเว็บ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2สรุปความรู้เรื่องแนวทางประสานงานบนความแ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1สรุปความรู้เรื่องรู้จักลักษณะนิสัยของบุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1ฟอร์มสรุปการเรียนรู้วัฒนธรรม ค่านิยม ควา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1ความรู้ เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การปฏิรูปประเทศกับการปรับบทบาทกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
DMKMสรุปแนวทางการสมัครและเกณฑ์การพิจารณาTPSA63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DMKMสรุปแนวทางการสมัครและเกณฑ์การพิจารณาTEPGA63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DMKMเรื่อง “บอกต่อการพัฒนาผลงานและการเขียนผลงานอย่างไรเพื่อก้าวสู่รางวัลคุณภาพ”.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DMKMความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุปการเรียนรู้ประชุม ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการเรียนรู้ PMQA4.0 6กพ63.pdf
ขนาดไฟล์ 3.85 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
V2 DM _ KM พันตรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย