คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คลังความรู้ DM/KM กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 >> ที่มา สำนักงานปลัดสำนักนายกรับมนตรี โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ

KM’67-การพัฒนาระบบราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
67_KM6612รางวัลเลิศรัฐกับการพัฒนาระบบราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่ม สรุป ลปรร.รางวัลเลิศรัฐ ปี 66 กรมอนามัย-web.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’67-สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
67_สรุปKM2-การใช้งานระบบสารบรรณดิจิทัลของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’67-ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
67_สรุปKM1-เทคนิคการทำCanva.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’67-ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
67_สรุปKM2-WayOfLife.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’67-ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
67_สรุปKM2-ทำความรู้จัก PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
67_สรุปKM2-วินัยและจรรยาข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 54.50 MB
ดาวน์โหลด 341 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’66-การพัฒนาระบบราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
660126-01_KM-แนวทางการปฏิบัติงาน(SOP)การปรับปรุงโครงสร้างหน่วย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’66-สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
660522_05KM-ความเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660308-04_KM-ลปรร.กจ-องค์กรคุณธรรมต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660126-03_KM-แนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’66-ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
660522-07_KM-แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่าง TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660522-06KM-แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660126-02_KM-แนวทางการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งประมวลผลข้อมุลส่วนบุคคล_กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 7.22 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’66-ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
660714KM_วัยทำงานอยากสุขภาพดีต้องมี 3อ2ส1ฟ1น ลดโรค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’66-ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
660714KM_it-เตือนภัยไซเบอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’65-การพัฒนาระบบราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
650503_KMสรุปลปรร-OKRs.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650401_KM best pratices.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650106_KMร่างแผนพัฒนาฯฉ13(upweb).pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย