คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คลังความรู้ DM/KM กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

KM’66-การพัฒนาระบบราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
660126-01_KM-แนวทางการปฏิบัติงาน(SOP)การปรับปรุงโครงสร้างหน่วย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’65-การพัฒนาระบบราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
650503_KMสรุปลปรร-OKRs.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650401_KM best pratices.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650106_KMร่างแผนพัฒนาฯฉ13(upweb).pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’64-การพัฒนาระบบราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
64-สรุปการเรียนรู้-“HPO”บทบาท กพร. ต่อการพัฒนากรมอนามัยสู่องค์กรสมรรถนะสูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็นสำคัญของเกณฑ์ PMQA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’66-สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
660126-03_KM-แนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’65-สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
65-สรุปKM650720-พิธีกรมืออาชีพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-สรุปKM650302_ประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-สรุปKM650302พันตรี-เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่องค์การขีดสมรรถนะสูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-สรุปKM650217-การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-สรุปKM641230-กรอบความคิด(Mindset).pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-สรุปKM30rp64-สรุปการประชุม-จ๋า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’64-สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สรุปการเรียนรู้-smart.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64-สรุปการเรียนรู้-สร้างสุข กระตุกใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64-สรุปการเรียนรู้-R2R.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64-สรุปการเรียนรู้-AAIM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’66-ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
660126-02_KM-แนวทางการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งประมวลผลข้อมุลส่วนบุคคล_กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 7.22 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’65-ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
650615_KM-แนวทางการใช้กัญชาที่เหมาะสม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650425_KM-ความรู้และทักษะการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 227 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650202_สรุปการเรียนรู้-KMทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’64-ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการเรียนรู้ การควบคุมภายใน (กตส).pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 816 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’66-ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

KM’65-ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
650530_KM-โภชนาการกับการออกกำลังกายpdf.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650304_KM-HLความยืดหยุ่นคือหัวใจของคนยุคใหม่.jpg
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650202_KM-HLการรักษาภาวะโลหิตจาง.jpg
ขนาดไฟล์ 2.77 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’64-ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
64-สรุปการเรียนรู้-HWPสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กรกฏาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.74 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย