คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คลังความรู้ DM/KM กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

KM’65-ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
650615_KM-แนวทางการใช้กัญชาที่เหมาะสม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650425_KM-ความรู้และทักษะการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 366 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650202_สรุปการเรียนรู้-KMทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’65-ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
650530_KM-โภชนาการกับการออกกำลังกายpdf.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650304_KM-HLความยืดหยุ่นคือหัวใจของคนยุคใหม่.jpg
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650202_KM-HLการรักษาภาวะโลหิตจาง.jpg
ขนาดไฟล์ 2.77 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’65-ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
650209-KM-DataGov-PDPA-SUM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 422 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’64-การพัฒนาระบบราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
64-สรุปการเรียนรู้-“HPO”บทบาท กพร. ต่อการพัฒนากรมอนามัยสู่องค์กรสมรรถนะสูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 268 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็นสำคัญของเกณฑ์ PMQA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’64-สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สรุปการเรียนรู้-smart.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64-สรุปการเรียนรู้-สร้างสุข กระตุกใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64-สรุปการเรียนรู้-R2R.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64-สรุปการเรียนรู้-AAIM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’64-ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการเรียนรู้ การควบคุมภายใน (กตส).pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 1876 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’64-ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
64-สรุปการเรียนรู้-HWPสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กรกฏาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.74 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’64-ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การใช้ระบบไฟล์แชร์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 23.09 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การออกแบบระบบรายงานPA63_1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
OKR-Objective and Key Results.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Benchmarking.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 6815 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ฟอร์มสรุปการเรียนรู้ตรวจสอบภายใน-รุ่งนภา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Moral organization.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
0926.02-418อนุมัติขึ้นKM-สรุปการเรียนรู้ฯขึ้นเว็บ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2สรุปความรู้เรื่องแนวทางประสานงานบนความแ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1สรุปความรู้เรื่องรู้จักลักษณะนิสัยของบุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1ฟอร์มสรุปการเรียนรู้วัฒนธรรม ค่านิยม ควา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1ความรู้ เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การปฏิรูปประเทศกับการปรับบทบาทกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย