คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คลังความรู้ DM/KM กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
DMKMสรุปแนวทางการสมัครและเกณฑ์การพิจารณาTPSA63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DMKMสรุปแนวทางการสมัครและเกณฑ์การพิจารณาTEPGA63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DMKMเรื่อง “บอกต่อการพัฒนาผลงานและการเขียนผลงานอย่างไรเพื่อก้าวสู่รางวัลคุณภาพ”.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DMKMความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุปการเรียนรู้ประชุม ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการเรียนรู้ PMQA4.0 6กพ63.pdf
ขนาดไฟล์ 3.85 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
V2 DM _ KM พันตรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
หุ่นดี สวยใส ชลอวัย ป้องกันโรคร้ายด้วย ผัก ผลไม้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่องเทคนิคการวิจัยสำรวจแบบ R2R.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการตาม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการตาม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข นักจัดการงานทั่วไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM เงินยืมราชการ บัตรเครดิตราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง นักจัดการงานทั่วไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปสาระสำคัญ พรบ จัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 14013 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ทำไมต้องจัดการความรู้

ปีงบประมาณ พ.ศ....-2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
61_KMpmqa_ทำไมจึงต้องจัดการความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทิศทางการดำเนินงานของกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ด้วยเครื่องมือ PMQA

ปีงบประมาณ พ.ศ....-2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
61_KMpmqa_โมเดลขับเคลื่อน กรมอนามัย 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสร้างแบบสำรวจผ่าน Google Form

ปีงบประมาณ พ.ศ....-2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
61_KMpmqa_การสร้างแบบสำรวจผ่านGoogle Form.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย