คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คลังความรู้ DM/KM กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

KM’67-การพัฒนาระบบราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
67_KM6612รางวัลเลิศรัฐกับการพัฒนาระบบราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่ม สรุป ลปรร.รางวัลเลิศรัฐ ปี 66 กรมอนามัย-web.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’67-สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

KM’67-ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
67_สรุปKM1-เทคนิคการทำCanva.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’67-ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
67_สรุปKM2-WayOfLife.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’67-ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 54.50 MB
ดาวน์โหลด 287 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’66-การพัฒนาระบบราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
660126-01_KM-แนวทางการปฏิบัติงาน(SOP)การปรับปรุงโครงสร้างหน่วย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’66-สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
660522_05KM-ความเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660308-04_KM-ลปรร.กจ-องค์กรคุณธรรมต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660126-03_KM-แนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’66-ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
660522-07_KM-แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่าง TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660522-06KM-แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660126-02_KM-แนวทางการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งประมวลผลข้อมุลส่วนบุคคล_กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 7.22 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’66-ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
660714KM_วัยทำงานอยากสุขภาพดีต้องมี 3อ2ส1ฟ1น ลดโรค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’66-ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
660714KM_it-เตือนภัยไซเบอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’65-การพัฒนาระบบราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
650503_KMสรุปลปรร-OKRs.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650401_KM best pratices.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650106_KMร่างแผนพัฒนาฯฉ13(upweb).pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM’65-สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
65-สรุปKM650720-พิธีกรมืออาชีพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-สรุปKM650302_ประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-สรุปKM650302พันตรี-เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่องค์การขีดสมรรถนะสูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-สรุปKM650217-การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-สรุปKM641230-กรอบความคิด(Mindset).pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-สรุปKM30rp64-สรุปการประชุม-จ๋า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย