คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
2.1 ใช้ 061262 audit-1 26-11-62-aaa_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ใช้ 061262 audit-1 26-11-62-aaa_.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
2.2 ใช้ 181262 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จ_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำนิยาม ตัวชี้วัด DM_KM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใช้ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ปรับ50563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ใช้ 181262 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จ.docx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ขอปรับแก้ตารางคำนวณคะแนนถ่วงน้ำหนัก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 TK 26.11.62.doc
ขนาดไฟล์ 17.83 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 TK 26.11.62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กร ที่มีสมรรถนะสูง ตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
2.4 ใช้ 201262 5รายละเอียดตัวชี้วัด PMQA 4.0 201262_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 ใช้ 201262 5รายละเอียดตัวชี้วัด PMQA 4.0 201262_.docx
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานผลการวิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลที่นำมาใช้.rar
ขนาดไฟล์ 4.49 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้ที่นำมาใช้.rar
ขนาดไฟล์ 6.56 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 8.53 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2_256.zip
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 63.zip
ขนาดไฟล์ 5.06 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด วันที่ 22 พ.ย. 62.pdf
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปี63.pdf
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การะชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1_2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรม อนามัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 3.14 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การะชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0).pdf
ขนาดไฟล์ 6.65 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
one page พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ 191162 ณ ห้องกำธร.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 27.56 MB
ดาวน์โหลด 687 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี2563

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
ประจำเดือน กันยายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 8.09 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน สิงหาคม 2563(Update).pdf
ขนาดไฟล์ 10.38 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน กรกฏาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.58 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน มิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 6.20 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน เมษายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 8.09 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน มีนาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 10.29 MB
ดาวน์โหลด 762 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน มกราคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน ธันวาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน ตุลาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หน่วยงานส่วนกลาง/ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 36 รายการ
1. สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.zip
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สำนักส่งเสริมสุขภาพ.zip
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.สำนักโภชนาการ.zip
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.สำนักทันตสาธารณสุข.zip
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. สำนักอนามัยเจริญพันธุ์.zip
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ.zip
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. สถาบันอนามัยเด็กแห่งชาติ.zip
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ.zip
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. สถาบันสุขภาวะเขตเมือง.zip
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ.zip
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ.zip
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.zip
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.zip
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ.zip
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข.zip
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย.zip
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. กลุ่มตรวจสอบภายใน.zip
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.zip
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. สำนักงานเลขานุการกรม.zip
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20. กองคลัง.zip
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21. กองการเจ้าหน้าที่.zip
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22. กองแผนงาน.zip
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.zip
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
24. ศูนย์สื่อสารสาธารณะ.zip
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
25. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่.zip
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
26. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก.zip
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
27. ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์.zip
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
28. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี.zip
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
29. ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.zip
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
30 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี.zip
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
31 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น.zip
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
32 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.zip
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
33. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา.zip
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
34 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี.zip
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
35 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช.zip
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
36 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา.zip
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัววชี้วัดที่ 1.20 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่มีคะแนนเฉลี่ย ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ไม่น้อยกว่า 3.0000

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ความรู้ที่นำมาใช้.rar.rar
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลที่นำมาใช้.rar.rar
ขนาดไฟล์ 8.76 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์.rar.rar
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน.rar.rar
ขนาดไฟล์ 0.00 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.27 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การกรมอนามัย สู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รายงานผลการวิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน.rar.rar
ขนาดไฟล์ 0.00 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการขับเคลื่อน 6 เดือนหลัง.rar.rar
ขนาดไฟล์ 16.84 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลที่นำมาใช้.rar.rar
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ที่ใช้.rar.rar
ขนาดไฟล์ 20.76 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดทำแผนการขับเคลื่อน 6 เดือนแรก.rar.rar
ขนาดไฟล์ 15.39 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อเสนอเชิงนโยบาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานผลการวิเคราะห์.rar.rar
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน.rar.rar
ขนาดไฟล์ 21.35 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลที่นำมาใช้.rar.rar
ขนาดไฟล์ 20.50 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดทำแผนการขับเคลื่อน.rar.rar
ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้ที่นำมาใช้.pdf
ขนาดไฟล์ 4.03 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานผลการวิเคราะห์.rar.rar
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการขับเคลื่อน.rar.rar
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้ที่นำมาใช้.rar.rar
ขนาดไฟล์ 21.40 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย