คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
formKPI_Template61.doc
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ”การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์”
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (SAR Card)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (SAR Card)
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงาน/ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ไฟล์ Word
ขนาดไฟล์ 2.65 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์ PDF
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง) ฉบับสมบูรณ์ (ปรับข้อความขั้นตอนที่ 3 ชื่อ 3 ทีมนำ จาก

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ไฟล์ Word
ขนาดไฟล์ 6.74 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์ PDF
ขนาดไฟล์ 5.20 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (สำหรับศูนย์อนามัย และพื้นที่เฉพาะ) ฉบับสมบูรณ์ (ปรับข้อความขั้นตอนที่ 3 ชื่อ 3 ทีมนำ จาก

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ไฟล์ Word
ขนาดไฟล์ 7.15 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์ PDF
ขนาดไฟล์ 5.64 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการเข้าใชง้าน ระบบ Special Report ตัวชี้วัดที่ 16,18,19 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการเข้าใชง้าน ระบบ Special Report ตัวชี้วัดที่ 16,18,19 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report) ตัวชี้วัดที่ 19

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report) ตัวชี้วัดที่ 19
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report) ตัวชี้วัดที่ 18

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report) ตัวชี้วัดที่ 18
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report) ตัวชี้วัดที่ 16

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report) ตัวชี้วัดที่ 16
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลตามรำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR-Report) ตัวชี้วัดที่หน่วยงานเสนอเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานผลตามรำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR-Report) ตัวชี้วัดที่หน่วยงานเสนอเพิ่มเติม
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR-Report)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR-Report)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย