คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR Report)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR Report)
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คะแนนผลการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มคำรับรองฯ
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คะแนนผลการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการประเมินและรายงานผลตามคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการประเมินและรายงานผลตามคำรับรองฯ
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการประเมินและรายงานผลตามคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการประเมินและรายงานผลตามคำรับรองฯ
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มคำรับรองฯ
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR Report)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR Report)
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย