คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | :: ความรู้ของบุคลากรภายในองค์กร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

Health Promotion in working age

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Health Promotion in working age
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พลิกโฉมนวัตกรรม สร้างความรอบรู้ สู่ประชาชนสุขภาพดี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พลิกโฉมนวัตกรรม สร้างความรอบรู้ สู่ประชาชนสุขภาพดี
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสองทศวรรษหน้า

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสองทศวรรษหน้า
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Disruptive Innovation towards Smart Citizens by Health Literacy”

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Disruptive Innovation towards Smart Citizens by Health Literacy”
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พลิกโฉมนวัตกรรม สร้างความรอบรู้ สูประชาชนสุขภาพดี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6206kmacademic_10eart.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562”

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562”
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำบัญชี ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำบัญชี ปีงบประมาณ 2562
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการเรียนรู้ เรื่องการบริหารข้อมูลเว็บไซต์กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการเรียนรู้ เรื่องการบริหารข้อมูลเว็บไซต์กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานที่ประทับใจใน กพร. (ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 4/2562:25.มีค.62)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานที่ประทับใจใน กพร. (ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 4/2562:25.มีค.62)
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุมเรื่อง การสื่อสารสุขภาพและประเมินสื่อเบื้องต้น ครั้งที่ 2 วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุมเรื่อง การสื่อสารสุขภาพและประเมินสื่อเบื้องต้น ครั้งที่ 2 วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KMเรื่องการควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐ2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KMเรื่องการควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐ2561
ขนาดไฟล์ 3.49 MB
ดาวน์โหลด 959 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย