คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | :: ความรู้ของบุคลากรภายในองค์กร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง...การควบคุมภายใน พ.ศ.2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง...การควบคุมภายใน พ.ศ.2561
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 387 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์มาจากไหน”

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์มาจากไหน”
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 7/2561 ประจำปี พ.ศ. 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 7/2561 ประจำปี พ.ศ. 2561
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 6/2561 ประจำปี พ.ศ. 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 6/2561 ประจำปี พ.ศ. 2561
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

100 ปี การสาธารณสุขไทย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
100 ปี การสาธารณสุขไทย
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Healthy Workplace ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Healthy Workplace ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ก.พ.ร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ก.พ.ร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การชี้แจงแนวทางการรับสมัครรางวัล และแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การชี้แจงแนวทางการรับสมัครรางวัล และแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อบรมการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อบรมการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาคีเครือข่ายไอซีที กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาคีเครือข่ายไอซีที กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2560
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย