คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กิจกรรมการขับเคลื่อน PMQA/PMQA 4.0 กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารการบรรยาย_การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ (วันที่ 2 มิ.ย.65)

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารประกอบการบรรยาย PMQA วันที่ 2 มิ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 9.06 MB
ดาวน์โหลด 452 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (วันที่ 28 เม.ย.65)

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ภาพรวมการขับเคลื่อนไปสู่ระบบราชการ_4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 3.00 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 5.82 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. วันที่ 3 และ 7 มีนาคม 2565

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนAR-PMQA รายหมวดและดีเด่นpdf
ขนาดไฟล์ 12.55 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาองค์กร วันที่ 26 มกราคม 2565 จัดโดย กพร. กรมอนามัย

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PMQA 4.0 ส่วนการบรรยายโดยรศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 6.91 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 (22ธ.ค.64) โดยสำนักงาน ก.พ.ร.

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สกพร_รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชกร 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 4.45 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ”ไขกุญแจความสำเร็จ...เรื่อง (ไม่) ลับสู่การเป็นองค์การ 4.0” จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PPT เปิดเสวนา KM ไขกุญแจความสำเร็จ.เรื่อง (ไม่).pdf
ขนาดไฟล์ 3.88 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA 2562)

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA 2562)
ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปีพ.ศ.2563:รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปีพ.ศ.2563:รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
ขนาดไฟล์ 4.73 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมและการจัดการคุณภาพ

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมและการจัดการคุณภาพ โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
ขนาดไฟล์ 11.34 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย (ภูมิภาค VDO Conferrenct)

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DOHstategy2021-รองอธิบดี-นพ.บัญชา.pdf
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ-kittinat.pdf
ขนาดไฟล์ 4.90 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาพกิจกรรมการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย