คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คุณธรรมความโปร่งใส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กิจกรรมองค์กรสร้างสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 23 รายการ
กำหนดเป้าหมายจาก-ปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมสงกรานต์ ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมปีใหม่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2567
ขนาดไฟล์ 25.77 MB
ดาวน์โหลด 225 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารตรวจสุขภาพ ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 20.17 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมสำคัญตามเทศกาลวันสำคัญต่างๆ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 3-67.pdf
ขนาดไฟล์ 40.99 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิธีมอบเกียรติบัตรผลงานรางวัลเลิศรัฐฯ
ขนาดไฟล์ 19.28 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2567
ขนาดไฟล์ 30.87 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน.pdf
ขนาดไฟล์ 22.77 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อสังคม
ขนาดไฟล์ 19.18 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปข้อมูลดัชนีมวกาย BMI ของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปกิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่น เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างวัน เดือน มกราคม - มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 34.17 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำบุญวันสถาปนา 72 ปี กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 27.74 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการจิตอาสาเทิดพระเกียรติ “เนื่องในวันนวมินทรมหาราช”
ขนาดไฟล์ 95.69 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ปี 2567
ขนาดไฟล์ 75.45 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม “กพร. ทำความดี มีจิตอาสา พัฒนาองค์กร”.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคม ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน
ขนาดไฟล์ 117.35 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บริจาคเสื้อผ้ามือสองให้โครงการ “ช่วยเหลือ แบ่งปัน สานฝัน ให้เด็กดอย”
ขนาดไฟล์ 100.38 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 ส. จัดเก็บโต๊ะทำงาน เดือน มกราคม - มีนาคม 2567
ขนาดไฟล์ 73.43 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมรวมพลคนสาธารณสุขรักษ์สุขภาพ
ขนาดไฟล์ 87.84 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Happy Friday “หิ้วปิ่นโตโชว์ Healthy Food”
ขนาดไฟล์ 86.76 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Hello Wendnesday เดือน มกราคม - มีนคม 2567
ขนาดไฟล์ 82.04 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดปี67-รอบที่1-กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่-4-รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม-ของกพร-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
”แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 26.98 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตปี2567 กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุม คกก จริยธรรม ครั้งที่ 2/2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่-2- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No gift policy.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการจัดตั้งชมรมจริยธรรม+แบบลงชื่อ 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ-(การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก-ปัญหาที่อยากแก้-และ-คนดีที่อยากทำ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ-Happy-workplace-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบายส่งเสริม-คนดี-PSDG-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบาย-กพร-รักษ์ธรรม-มีจิตอาสา-สร้างความผาสุก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่-(No-Gift-Policy)-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย-No-Gift-Policy-จากการปฏิบัติหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ092601_219-การรายงานผล-No-Gift-Policy-รอบ-6-เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0926.01_598 การรายงานผล No Gift Policy รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กำหนดเป้าหมายจาก-ปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 3

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงาน-น่าอยู่-น่าทำงาน-และมีชีวิตชีวา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร-กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม-และป้องกันการทุจริต-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 8.84 MB
ดาวน์โหลด 264 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 5

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 6

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
หลักฐานการประชาสัมพันธ์ การประกาศยกย่องภายในองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูบุคคลต้นแบบการทำความดี-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยกย่อง-เชิดชู-บุคลากรภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี.pdf
ขนาดไฟล์ 30.26 MB
ดาวน์โหลด 283 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยกย่องเชิดชูหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 7

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรม Hello-Wednesday-พฤษภาคม-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 42.64 MB
ดาวน์โหลด 289 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม-และป้องกันการทุจริต-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 8.84 MB
ดาวน์โหลด 284 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย-5-ประการ-ประเมินครั้งที่-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย-5-ประการ-พอเพียง-วินัย-สุจริต-จิตอาสา-กตัญญู-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 8

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปองค์ความรู้การขับเคลื่อนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นองค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อสรุปผลการดำเนินงาน-กพร-รักษ์ธรรม-มีจิตอาสา-สร้างสรรค์-ความผาสุก.pdf
ขนาดไฟล์ 6.19 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อความรู้กระบวนการสร้าง-กพร-องค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย