คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายใน กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ด้านการบริหารงบประมาณประจำปี 2559

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.2 แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ด้านการบริหารงบประมาณประจำปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ด้านการเงิน ปี 2559

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.3 แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ด้านการเงิน ปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ด้านการผลิต ปี 2559

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.4 แบบสอบถามดารควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ด้านการผลิต ปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ด้านอื่นๆ ปี 2559

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.5 แบบสอบถามดารควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ด้านอื่นๆ ปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย