คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายใน กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ภาคผนวก ข ด้านการบริหาร 60

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3 ภาคผนวก ข_59 ด้านการบริหาร 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาคผนวก ข ด้านการบริหารงบประมาณประจำปี 60

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4 ภาคผนวก ข ด้านการบริหารงบประมาณประจำปี 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน_ปย.1_60

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8 รายงาน_ปย.1_60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน_ปย.2_งบประมาณประจำปี (สนับสนุน) 60

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9 รายงาน_ปย.2_งบประมาณประจำปี (สนับสนุน) 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน_ปย.2_งบประมาณประจำปี (สนับสนุน) 60

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9 รายงาน_ปย.2_งบประมาณประจำปี (สนับสนุน) 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน_ปย.2_คำรับรอง 60

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10 รายงาน_ปย.2_คำรับรอง 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี 2560

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
internacontrol_psdg201060.pdf
ขนาดไฟล์ 2.94 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบติดตาม ปอ 3 ส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 60

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12 แบบติดตาม ปอ 3 ส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) ปี 2559

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1 รายงานผลการประเมินองคืประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) ปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ปี 2559

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2 รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3) ปี2559

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3 รายงานผลการติดตามรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แแบติดตาม ปอ.3) ปี2559.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.) ปี 2559

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.) ปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย