คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) และ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (วันที่ 12 มกราคม 2565)

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
Info-ความพึงพอใจ12มค65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็นสำคัญป.ส่งเสริมหน่วยงานส่งสมัครรางวัล12มค65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 6884 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650112_onepagepng.pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รางวัลบริหารแบบมีส่วนร่วม_final(รศ.ดร.ปกรณ์).pdf
ขนาดไฟล์ 5.29 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รางวัลบริการภาครัฐ_final(รศ.ดร.ปกรณ์).pdf
ขนาดไฟล์ 7.14 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Info-ความพึงพอใจ20-21มค65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepage-การเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิjpg.pdf
ขนาดไฟล์ 6.62 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลัเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
TPSA_64_Manual.pdf
ขนาดไฟล์ 13.17 MB
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f1นวัตกรรมการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f5ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด19.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f4บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f3ขยายผลมาตรฐานการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f2พัฒนาการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
TEPGA_64_Manual.pdf
ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_1Open_Governance.docx
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_2Effective_Change.docx
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_3Effective_Change_and_Engaged_Citizen.docx
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_4Participation_Expanded.docx
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_5Participation_Expanded_and_Engaged_Citizen.docx
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_6Antipoverty_Empowered.docx
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
TEPGA63-25พย63_อ.กิตติณัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TPSA63-25พย63_อ.กิตติณัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รางวัลเลิศรัฐ-อ.กิตติณัฐ25พย63.pdf
ขนาดไฟล์ 4.99 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KM_เตรียมความพร้อมและการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
KM_การพัฒนาและยกระดับสู่รางวัลเลิศรัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.61 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64_เรามารู้จักรางวัล2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เตรียมความพร้อมการส่งผลงาน เผยแพร่ 5 พ.ย. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 5.83 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารชี้แจงเกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63 โดย สำนักงาน ก.พ.ร.

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สกพร_คลินิกรางวัลบริการ-ส่วนร่วม.pdf
ขนาดไฟล์ 13.55 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

infographic ประเภทรางวัล

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Info การสมัครรางวัล ปี 2564.jpg
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเภทรางวัล ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการดำเนินงานการสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ.2563 กรมอนามัย

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Timeline-TPSADOH-6309รับรางวัล.png
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

infographic ประเภทรางวัลฯ ปี 2563

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
63-tpsa-Infographic-award.jpg
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
63-tepga-INFOmean.jpg
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
63-tpsa-INFOmean.jpg
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ. 2563 :ที่มา สำนักงาน ก.พ.ร.

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประเภทรางวัลและการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ.2563 :ที่มา สำนักงาน ก.พ.ร.

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประเภทรางวัล และการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 3.82 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย