คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) และ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม(TEPGA) ประจำปี พ.ศ.2563 :ที่มา สำนักงาน ก.พ.ร.

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม(TEPGA) ประจำปี พ.ศ.2563
ขนาดไฟล์ 6.12 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประเภทรางวัลและการพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม(TEPGA) ประจำปี พ.ศ.2563

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประเภทรางวัลและการพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม(TEPGA) ประจำปี พ.ศ.2563
ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ.2563

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แบบฟอร์มการสมัคร ประเภทนวัตกรรมการบริการ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการสมัคร ประเภทพัฒนาการบริการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการสมัคร ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการสมัคร ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสำหรับผู้ตรวจราชการเสนอผลงาน
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม(TEPGA) ประจำปี พ.ศ.2563

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ใบสมัครประเภท เปิดใจใกล้ชิดประชาชน(Open Governance)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัครประเภท สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม(Effective Change)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัครประเภท ผู้นำหุ้นส่วนผู้นำความร่วมมือ(Engaged Citizen)
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัครประเภท ผู้นำหุ้นส่วนผู้นำความร่วมมือ(Engaged Citizen)
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัครประเภท เลื่องลือขยายผล(Participation Expanded)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัครร่วมใจแก้จน(Antipoverty Empowered)
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สมัครส่งผลงาน เพื่อขอรัลรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) และ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ประจำปี พ.ศ. 2563 กรมอนามัย

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมการส่งผลงาน ขอรับรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) (สื่อสารเชิญชวนและชี้แจงเกณฑ์

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ พ.ศ.2563_อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พ.ศ.2563_อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้_บอกต่อการพัฒนาผลงานและการเขียนผลงานสู่รางวัล โดยรุ่งรัศมี(ศอช)
ขนาดไฟล์ 15.87 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมการส่งผลงานขอรับรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานสู่รางวัลบริการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ส่วนภูมิภาคประชุมผ่าน Web Conference (ให้ข้อเสนอแนะแก่การเขียนผลงาน/หน่วยงานปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 2)

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Onepage การประชุมพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานสู่รางวัลบริการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 2.76 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์รางวัลและเขียนผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (ให้ข้อเสนอแนะแก่การเขียนผลงาน/หน่วยงานปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1)

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Onepage การประชุมชี้แจงเกณฑ์รางวัลและเขียนผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริการภาครัฐและส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ส่วนภูมิภาคประชุมผ่าน Web Conference

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
Onepage ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริการภาครัฐและส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการบรรยาย ”รางวัลเลิศรัฐกับการพัฒนาระบบราชการ” โดย อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
ขนาดไฟล์ 4.99 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็นสำคัญการประชุมฯ
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสรุป เกณฑ์การพิจารณารางวัลประกอบการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ผลงานที่เสนอส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2561-62
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
62TPSA_แบบสรุปเกณฑ์การพิจารณารางวัล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

61-การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit) (ระดับดีเด่น) และการส่งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารางวัล (ระดับดี)

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2561-62
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
TPSA61_การเตรียมความพร้อมSiteVisit.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรู้เรื่อง ที่มาและการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2561

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2561-62
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ความรู้เรื่องTPSA1-2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย