คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) และ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566- รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (วันที่ 9 และ 12 ม.ค.66)

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
อ.สุวรรณา_เกณฑ์รางวัลการมีส่วนร่วมPPA2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อ.สุวรรณา_เกณฎืรางวัลบริการภาครัฐPSA2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.76 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมชี้แจงแนวทางและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
651125_ชี้แจงแนวทางและยกระดับผลงาน_final.pdf
ขนาดไฟล์ 17.17 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_คู่มือการส่งผลงานของกรมอนามัยเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.77 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชกาแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566
ระบบส่งผลงานของกรมอนามัย เพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2566

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แบบฟอร์มสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสมัครประเภทพัฒนาการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสมัครประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสมัครประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสมัครประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ.docx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2566

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน.docx
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม.docx
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ.docx
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลเลื่องลือขยายผล.docx
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน.docx
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลประสิทธิผลเครือข่าย.docx
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
650708_onepage-พัฒนาและยกระดับผลงานฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รางวัลเลิศรัฐ2022-อ.กิตติณัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 13.68 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TRICKS _TIPSพิชิตรางวัลเลิศรัฐ_1อ.สุวรรณา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Info-ความพึงพอใจ8กค65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม2565final.pdf
ขนาดไฟล์ 4.56 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPTสกพร_ภาพรวมสมัครรางวัลdsg.pdf
ขนาดไฟล์ 7.74 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPTสกพร_ชี้แจงรางวัลบริการ2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPTสกพร_รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.50 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

TimeLine การส่งผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 (อัพเดท 22ธ.ค.64)

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
TimeLine_การส่งผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ-641221แก้ไข.png
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TimeLine_การส่งผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ-641221แก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ส่งผลงานกรมอนามัย....สู่รางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
PRสมัครรางวัล65-กรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
**ส่งผลงาน...สมัครขอรับรางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1.บทสรุปผู้บริหาร_นวัตกรรมบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.แบบฟอร์ม_นวัตกรรมบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.บทสรุปผู้บริหาร_พัฒนาการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แบบฟอร์ม_พัฒนาการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.แบบฟอร์ม_ขยายผลมาตรฐานการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.บทสรุปผู้บริหาร_ขยายผลมาตรฐานการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แบบฟอร์ม_บูรณาการข้อมูล.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.บทสรุปผู้บริหาร_บูรณาการข้อมูล.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.แบบฟอร์ม_บริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.บทสรุปผู้บริหาร_บริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต.docx
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2565

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.แบบฟอร์ม_เปิดใจใกล้ชิดประชาชน.docx
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.บทสรุปผู้บริหาร_เปิดใจใกล้ชิดประชาชน.docx
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แบบฟอร์ม_สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม.docx
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.บทสรุปผู้บริหาร_สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม.docx
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.แบบฟอร์ม_เลื่องลือขยายผล.docx
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.บทสรุปผู้บริหาร_เลื่องลือขยายผล.docx
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แบบฟอร์ม_หุ้นส่วนความร่วมมือ.docx
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.บทสรุปผู้บริหาร_หุ้นส่วนความร่วมมือ.docx
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบ การประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิตรางวัลเลิศรัฐ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Info-ความพึงพอใจเตรียมความพร้อมส่งผลงานV2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็นสำคัญประชุมเตรียมความพร้อมสมัครรางวัลฯ16พย64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
641116_onepage-เตรียมความพร้อมส่งผลงาน.jpg
ขนาดไฟล์ 6.40 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65_ชี้แจงเตรียมความพร้อมรางวัลบริการภาครัฐ-แก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลปรร.การพัฒนาผลงาน-TPSA64-ศปก.DOH testkit.pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลปรร.การพัฒนาผลงาน-TPSA64-สท.ภาษีน้ำตาล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลปรร.การพัฒนาผลงาน-TPSA64-ศอ.3อสม.กับหุ่นเต้านมจำลอง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลปรร.การพัฒนาผลงาน-TPSA64-ศอ.9มหัศจรรย์1000วัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
VDO-DOH Test Kits