คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | นโยบาย/ประกาศ ด้านการพัฒนาระบบราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นโยบาย/ประกาศ ด้านการพัฒนาระบบราชการ

นโยบาย/ประกาศ ด้านการพัฒนาระบบราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการพัฒนากรมอนามัยสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์การด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 693 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมอนามัย

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 11.69 MB
ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย