คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

- รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3_1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3_1 - Copy.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 (ปรับปรุงแผนครั้งที่ 1)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานวิเคราะห์การจัดหาพัสดุของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 9.78 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานฐานข้อมูล จัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2558

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานฐานข้อมูล จัดซื้อ:จัดจ้าง ปี 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 8.45 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย