คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

- ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
- ตุลาคม 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- พฤศจิกายน 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- ธันวาคม 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- มกราคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- กุมภาพันธ์ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- มีนาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- เมษายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- พฤษภาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- มิถุนายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- กรกฎาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- สิงหาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- กันยายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ปรับปรุงแผนครั้งที่ 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
lp4 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
- ตุลาคม 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- พฤศจิกายน 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- ธันวาคม 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- มกราคม 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- กุมภาพันธ์ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- มีนาคม 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- เมษายน 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- พฤษภาคม 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- มิถุนายน 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- กรกฎาคม 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- สิงหาคม 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- กันยายน 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

- คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือ_จัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 357 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

- รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานวิเคราะห์การจัดหาพัสดุของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (ปรับปรุงแผนครั้งที่ 1)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
New Doc 2017-07-31 (3).pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 3.97 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย