คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลด้านแผนงาน และงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลด้านแผนงาน และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อนุมัติแผนฯ กพร. ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลด้านแผนงาน และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อนุมัติแผนปฏิบัติการ กพร. ปีงบ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลด้านแผนงาน และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ว715 ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินทางราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่าง-แผน-13-สำหรับรับฟังความเห็น-final.pdf
ขนาดไฟล์ 5.73 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPT นำเสนอรับฟังความเห็นรายหมุดหมาย 13 ภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 6.15 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศแนวทางการเร่งรัดกำกับติดตามเบิกจ่ายงบประมาณ กพร. ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 373 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ กพร. ปีงบ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 11.06 MB
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.45 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด 10546 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลด้านแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ว1321 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเดือน กค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว109การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 64 ไตมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว888 การปรับลดเป้าหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว579จัดสรรงบฯไตรมาส3(เมย-มิย64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติโครงการตามแผนปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.17 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบฯ ปี 64_ชุดแก้ไขใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม P2 แผนปฏิบัติการหน่วยงาน ปี 64 (ไฟล์ Excel).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
ขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการและกิจกรรมสำคัญ ปี 63 เชื่อมโยง Model ณ 23 เม.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 โครงการบริหารจัดการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 287 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 โครงการพัฒนา กรมอ.สู่องค์การคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 425 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 โครงการถ่ายทอดชี้แจงตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 596 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.74 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเปิดระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผังกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานบริหารแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลวิเคราะห์แผนหน่วยงาน 63 รอบ 1 ณ 10 ตค 62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปแนวทางบริหารแผน 12 มีค.62 PPT

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4สรุปแนวทางบริหารแผน 12 มีค.62 PPT.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กพร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย