คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | RRHL กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ (RRHL) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของหน่วยงานในสงกัดกรมอนามัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ในระบบ DOC4.0 ต้องทำอย่างไรบ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 63 รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปรับตัวชี้วัดที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รางวัลคุณภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
United Nations Public Service Awards 2020.pdf
ขนาดไฟล์ 7.96 MB
ดาวน์โหลด 308 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงสร้างบทบาทหน้าที่

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนงานขอปรับหน้าที่/บทบาทสำหรับหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย