คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | :: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

Thai Health Literacy Promotion Association : THLA สมาคมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพไทย

Sustainable PP&P toward Innovation and Health literacy 4.0

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
pp&p14พค62@เช๕โงใ๋แ่.pdf
ขนาดไฟล์ 5.81 MB
ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy Organization)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy Organization)
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14hlo_น๓เ๊นํก๒ใปใ๐ช๘แ็๔ช๒ก๒ใ๊๒ธ๒ใณ๊๘ขแ๋่งช๒.pdf
ขนาดไฟล์ 2.76 MB
ดาวน์โหลด 303 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Digital marketing in Health care

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Digital marketing in Health care
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Digital Healthcare

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12data scientist (key man of new era) and hr plan 07052018.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข “ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล”

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข “ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล”
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 269 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลกระทบ เมื่อโลกอพยพสู่ยุคดิจิทัล : Technology Trends impact to human society

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลกระทบ เมื่อโลกอพยพสู่ยุคดิจิทัล : Technology Trends impact to human society
ขนาดไฟล์ 4.70 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Health care reform and public health digital concept

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Health care reform and public health digital concept
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6 Steps to Crating a Culture of Person and Family Engagement in Health Care

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6 Steps to Crating a Culture of Person and Family Engagement in Health Care
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย