คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลงานกรมอนามัยที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ (รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปี พ.ศ.2561 รางวัลระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ชื่อผลงาน ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง : กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ.2559 -2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 263 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2561 รางวัลระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง : ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ.2559 -2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2561 รางวัลระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ชื่อผลงาน ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงเครื่องกรองน้ำครัวเรือนแบบทรายกรองช้า : ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ.2559 -2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงเครื่องกรองน้ำครัวเรือนแบบทรายกรองช้า
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2561 รางวัลระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การค้า : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ.2559 -2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การค้า
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2561 รางวัลระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน PIRAB สร้างพันธมิตร มุ่งสู่ Smart kids R10 : ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ.2559 -2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวอย่าง_61_ดี_SmartKid(ศอ10).pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2560 รางวัลระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ชื่อผลงานการพัฒนาถุงตวงเลือดเพื่อประเมินการเสียเลือด ในผู้รับบริการคลอด : ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ.2559 -2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาถุงตวงเลือดเพื่อประเมินการเสียเลือด ในผู้รับบริการคลอด
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2560 รางวัลระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ชื่อผลงาน ชุดรักษาทางทันตกรรมแบบพกพาระบบ ICOH : ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ.2559 -2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ชุดรักษาทางทันตกรรมแบบพกพาระบบ ICOH
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2559 รางวัลระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ชื่อผลงาน พลังเครือข่าย MCH Board ล้านนา...สู่การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กอย่างยั่งยืน : ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ.2559 -2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พลังเครือข่าย MCH Board ล้านนา...สู่การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กอย่างยั่งยืน
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย