คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมอนามัย
13
มกราคม
2564
20.01.2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความพร้อมในการเป็นระบบราชการ 4.0

กพร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความพร้อมในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

27.09.2563
WHO Tribute Video to King Bhumibol Adulyadej of Thailand

WHO Tribute Video to King Bhumibol Adulyadej of Thailand

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท