คุณกำลังมองหาอะไร?

ะบบจัดการปฏิทินองค์กร

01. รายการ
กรมอนามัย
02. เดือน
กรมอนามัย
03. สัปดาห์
กรมอนามัย
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานฯ
02 กุมภาพันธ์ 2564 | ทั้งวัน
ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทบทวนบทบาทโครงสร้าง กรมอนามัย ครั้งที่ 1
28 มกราคม 2564 - 29 มกราคม 2564 | ทั้งวัน
ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

ประชุมโครงสร้าง 28-29ม.ค.64 ห้องประชุมกำธร

ประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 มกราคม 2564 | ทั้งวัน

ประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Slot Float Image

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึส่งตรงถึงคุณงคุณ
ทุกวัน