คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง (Flowchart)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง (Flowchart)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
หนังสือเวียนและขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (Flowchart).pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีสอบราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 826 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 3733 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีคัดเลือก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 775 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธี e-market.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธี e-bidding.pdf
ขนาดไฟล์ 16.63 MB
ดาวน์โหลด 216 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย