คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารส่งสมัครรางวัล : รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) PMQA/PMQA 4.0

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2566 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 3

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
66.กรมอนามัย_PMQA_ARหมวด3_web-FN.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2566 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) (ผ่านเกณฑ์ขั้นตอนที่ 2 : PMQA 4.0

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
66_AR_รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ขนาดไฟล์ 38.77 MB
ดาวน์โหลด 388 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2565 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) (ผ่านเกณฑ์ขั้นตอนที่ 1 : หมวด 3 และหมวด 6)

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
65_AR_หมวด3ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 15.36 MB
ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65_AR_หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 13.54 MB
ดาวน์โหลด 1312 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2564 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 6

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Application Report หมวด 6.pdf
ขนาดไฟล์ 9.40 MB
ดาวน์โหลด 292 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2563 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
63_AR_PMQAcat2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.72 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
62_รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 2
ขนาดไฟล์ 11.27 MB
ดาวน์โหลด 442 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
62_บทสรุปผู้บริหาร หมวด 2
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 5 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
62_รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 5 (ฉบับสมบูรณ์)
ขนาดไฟล์ 10.43 MB
ดาวน์โหลด 273 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
62_รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 5
ขนาดไฟล์ 10.50 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
62_บทสรุปผู้บริหาร หมวด 5
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 6 ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
62_รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 6
ขนาดไฟล์ 11.04 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
62_บทสรุปผู้บริหาร หมวด 6
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2562 บทสรุปผู้บริหาร PMQA 4.0

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บทสรุปผู้บริหาร PMQA 4.0
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2560 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฯ

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
60_Application Report DoH หมวด4.pdf
ขนาดไฟล์ 3.81 MB
ดาวน์โหลด 464 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2560 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ฯ

เอกสารการส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
60_Application Report DoH หมวด2.pdf
ขนาดไฟล์ 3.95 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย