คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | นโยบาย/คำสั่ง/แผนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

>> นโยบาย/แผนงาน การขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ประจำปี 2566

นโยบายการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
651206_นโยบาย-แผนงาน-กพว.กพรประจำปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปี 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
651111_คำสั่งแต่งตั้งคกก.กพวปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
630107_คำสั่งแต่งตั้งกพว.-กพรปี2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>>คู่มือการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คู่มือการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการจัดการความรู้(KM)กพร-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 20.50 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย