คุณกำลังมองหาอะไร?

อกสารเผยแพร่_รางวัลบริการภาครัฐ TPSA

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) (ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.)
19.10.2563
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) (ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.)
19.10.2563
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) (ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.)
19.10.2563
เกณฑ์การพิจารณา รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) (ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.)
19.10.2563
เกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) (ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.)
19.10.2563
เกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) (ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.)
19.10.2563
เกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2558
ผลงานต้นแบบ (Best Practices) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.)
19.10.2563
ผลงานต้นแบบ (Best Practices) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ผลงานต้นแบบ (Best Practices) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.)
19.10.2563
ผลงานต้นแบบ (Best Practices) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ผลงานต้นแบบ (Best Practices) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.)
19.10.2563
ผลงานต้นแบบ (Best Practices) รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาบริการภาครัฐ
ผลงานต้นแบบ (Best Practices) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.)
19.10.2563
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2559
ผลงานต้นแบบ (Best Practices) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.)
19.10.2563
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2558