คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี 2565 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง :สำนักงาน ก.พ.ร.

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.03.2565
23
0
แชร์
21
มีนาคม
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

65PMQA4.0_ประกาศผลรอบที่_1_PMQA_4.0_65.pdf
ขนาดไฟล์ 244KB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน