คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 3.97 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 9.78 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.PDF
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานฐานข้อมูล จัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2558

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานฐานข้อมูล จัดซื้อ:จัดจ้าง ปี 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 8.45 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย