คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562

ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.4แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมฯกพร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลตามแผนคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562

ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.1 แบบรายงานผลตามแผนคุณธรรมฯปี62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลตามแผนคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 รอบ 2

ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.1 แบบรายงานผลปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ สขร.1

ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ก.ค.62.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดซื้อจัดจ้าง 1 ตค.62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สธ0926.01.542.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ปรับปรุงแผน)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดซื้อจัดจ้าง 8 กค.62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ปรับปรุงแผนครั้งที่ 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
lp4 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง