คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปี พ.ศ. 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
63_AR_PMQAcat2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.72 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย